Ako reklamovať

1.

Okamžite nás kontaktovať!

Môžete nám zavolať, napísať na e-mail, alebo cez kontaktný formulár.
2.

Dohodnúť si termín opravy!

S naším pracovníkom si dohodnete termín, podľa časových požiadaviek.
3.

Vždy uvádzať číslo zákazky!

Pre rýchlejšie dohľadanie Vašej zákazky je dôležité práve číslo zákazky.

Ostatné informácie

Všech našich klientů si velmi vážíme a Vaše spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším faktorem. Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a za naši práci plně zodpovídáme. Proto na jakoukoli opravu, výměnu či na samotný servisní úkon od nás máte záruku v délce 2 let (tj. 24 měsíců).

Přestože máme kvalifikovaný a zkušený personál, může v některých případech nastat situace, kdy budete muset opravu přístroje reklamovat z důvodu předešlého poškození přístroje, vady dílu a nebo ve výjimečných případech i z důvodu pochybení v průběhu servisního zásahu. Tyto závady mohou, ale samozřejmě nemusí přímo s daným servisním zásahem souviset. Záleží vždy v jakém stavu telefon přijímáme což je vždy uvedeno v servisním protokolu.

U telefonů, které jsou po pádu, po nárazu nebo kontaktu s kapalinou se mohou na zařízení projevit tzv. SKRYTÉ VADY a to i přesto,že telefon po opravě či výměně předáváme plně funkční. Za tyto tzv. skryté vady nebere servis žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci.

Nárok na vrátenie peňazí

Předáním přístroje k posouzení reklamace nevzniká automatický nárok na vrácení peněz. Nárok vzniká v případě 3 reklamací se stejnou závadou nebo 4 reklamací se závadami odlišnými.