Obchodné podmienky

Platnosť podmienok

Tyto SK obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop-servis.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Ďurka s.r.o., IČ: 258 353 51. Nabídka prezentovaného sortimentu na těchto stránkách může sdružovat produkty více prodejců a prodej nabízeného zboží se řídí zde uvedenými obchodními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží

Na stránkách Servis-shop je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě poptávky. Postup jak nakupovat naleznete v kategorii jak nakupovat.

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu
(dále jen “e-shop”).
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků
a dopravného.

V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit uskutečněnou objednávku pokud bude objednávka zrušena ještě před expedicí,

nevzniká zákazníkovi žádná povinnost s úhradou zboží nebo dopravou. Pokud již byla zásilka obchodem odeslána, je povinnost spotřebitele ji převzít.

V případě nevyzvednutí odeslaného zboží na základě uskutečněné objednávky můžou bít kupujícímu účtovány poplatky s tím spojené.
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit předpokládanou dobu dodání (uvedena na Vaší objednávce) a to až o 30 pracovních dnů. V případě, že dojde ke zpoždění u předpokládané doby dodání, budeme Vás o tomto zpoždění informovat e-mailem.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.

Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 14 kalendářních dnů poukázána částka.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, atd.)
  • kopie dokladu o koupi
  • zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)
  • v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)
  • dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 kalendářních dnů od obdržení zásilky

Ceny

Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální. U produktu je uváděna koncová cena. V ceně produktu je již zahrnut recyklační poplatek dle aktuálního sazebníku.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.

Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

Využíváním služeb internetového obchodu shop-servis.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování a s příležitostným zasláním obchodního sdělení formou emailové komunikace.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva
České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi shop-servis.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na shop-servis.cz který naleznete na našich stránkách pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@shop-servis.cz