Jak reklamovat

1.

Neprodleně nás kontaktovat!

Můžete nám zavolat, napsat na e-mail, nebo přes kontaktní formulář.
2.

Domluvit si termín opravy!

S naším pracovníkem si domluvíte termín, dle časových požadavků.
3.

Vždy uvádět číslo zakázky!

Pro rychlejší dohledání Vaší zakázky je důležité právě číslo zakázky.

Ostatní informace

Všech našich klientů si velmi vážíme a Vaše spokojenost je pro nás tím nejdůležitějším faktorem. Snažíme se neustále zlepšovat naše služby a za naši práci plně zodpovídáme. Proto na jakoukoli opravu, výměnu či na samotný servisní úkon od nás máte záruku v délce 2 let (tj. 24 měsíců).

Přestože máme kvalifikovaný a zkušený personál, může v některých případech nastat situace, kdy budete muset opravu přístroje reklamovat z důvodu předešlého poškození přístroje, vady dílu a nebo ve výjimečných případech i z důvodu pochybení v průběhu servisního zásahu. Tyto závady mohou, ale samozřejmě nemusí přímo s daným servisním zásahem souviset. Záleží vždy v jakém stavu telefon přijímáme což je vždy uvedeno v servisním protokolu.

U telefonů, které jsou po pádu, po nárazu nebo kontaktu s kapalinou se mohou na zařízení projevit tzv. SKRYTÉ VADY a to i přesto,že telefon po opravě či výměně předáváme plně funkční. Za tyto tzv. skryté vady nebere servis žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci.

Nárok na vrácení peněz

Předáním přístroje k posouzení reklamace nevzniká automatický nárok na vrácení peněz. Nárok vzniká v případě 3 reklamací se stejnou závadou nebo 4 reklamací se závadami odlišnými.