Servis iPhone 6 Plus

Apple zařízení

Informácie o oprave zariadení

U mobilného telefóna iPhone 6 Plus servisujeme prasknuté alebo poškodené LCD (Touch Screen Digitizer).
Vykonávame výmenu krytu, batérie, opravy nabíjacieho konektora, konektora na slúchadlá,
tlačidlá home buton (homebutton), zapínacieho tlačidla ON / OFF a tlačidla hlasitosti.
Ďalej vykonávame výmenu predného i zadného fotoaparátu (kamery), slúchadlá, microfónu,
reproduktora, senzora stmievanie. Opravy Wi-Fi a GSM signálu, poškodené čítačky sim,
nefunkčné vibrácie a vyčistenie po vniknutí kvapaliny (oxidácia).
Opravy software, odblokovanie, aktuaizacie a iné závady z ktorými sa na nás môžtě obrátiť.

Formuláre na servis a zvoz zariadení

Cenník opráv zariadení

Typ opravy Cena opravy Popis chýb
Výmena LCD + Touch Screen Digitizer komplet 69.90 €uro vrátane práce Prasknuté predné sklo, alebo poškodený displej.
Výmena LCD + Touch Screen Digitizer komplet ORIGINÁL 89.90 €uro vrátane práce na počkanie Prasknuté predné sklo, alebo poškodený displej.
Výmena zadného krytu 99.90 €uro vrátane práce Výmena poškodeného zadného krytu.
Batéria 34.90 €uro vrátane práce Slabá výdrž batérie, vypínanie telefónu.
Nabíjací konektor 49.90 €uro vrátane práce Telefón nenabije, alebo len občas. Nekomunikuje s PC.
Tlačítko home button + flex 48.90 €uro vrátane práce Zle reaguje tlačidlo home.
Tlačidlo ON/OFF 48.90 €uro vrátane práce Zle reaguje tlačidlo ON/OF
Tlačidlo hlasitosti 45.90 €uro vrátane práce Zle, alebo vôbec nereaguje tlačidlo hlasitosti, alebo tichého režimu.
Predná foto/kamera 35.90 €uro vrátane práce Nefunkčná predná kamera, alebo nekvalitné snímky.
Zadná foto/kamera 38.90 €uro vrátane práce Nefunkčná zadná kamera, alebo nekvalitné snímky.
Slúchadlo 35.90 €uro vrátane práce Zle, alebo vôbec nie je počuť prichádzajúci hovor.
Microfón 38.90 €uro vrátane práce Zle, alebo vôbec nie je počuť odchádzajúci hovor.
Reproduktor 35.90 €uro vrátane práce Telefón nezvoní, repro chrčí, alebo ide slabo počuť.
Čítačka sim 52.90 €uro vrátane práce Telefón nenačíta simkartu, hlási vložte sim.
Vibračný motorček 49.90 €uro vrátane práce Telefón nevibruje, alebo len niekedy.
Senzorový obvod 49.90 €uro vrátane práce Telefónu sa nestmaví displej počas hovoru.
Wi-Fi (bluetooth) príjem 44.90 – 59.90 €uro podľa náročnosti Slabý, alebo žiadny Wi-Fi (bluetooth) príjem.
Signál GSM, operátora 44.90 – 59.90 €uro podľa náročnosti Telefón sa neprihlási do siete.
Vniknutie kvapaliny, oxidácia 26.90 €uro Zásah kvapalinou, čistenie.
Prehriatie SW 11.90 – 24.90 €uro Podľa náročnosti prehriatia softwaru.
Aktualizacia iOS 16.90 €uro
Odblokování číselného kódu nebo gesta 29.90 €uro Zapomenutý číselný kód nebo gesto.
Odblokovanie prístroja na vyžiadanie Telefon je zablokovaný na sieť.
Iná závada podla závažnosti Uveďte Vašu závadu prístroja.